034 36 30 36 / 063 489 018 office@spakic.com

Autobuski polasci

___________________________

REDOVNA AUTOBUSKA LINIJA – Crnogorskog primorje

KRAGUJEVAC-BUDVA-  B A R –

KRAGUJEVAC-BUDVA- HERCEG NOVI